Arfordira

Mae nofio, neidio, plymio, dringo a sgramblo i gyd yn rhan o Arfordira, sbort adrenalin arall sy’n tyfu’n gyflym lle gallwch fwynhau taith ar hyd arfordir ysblennydd wrth weld Ynys Môn mewn goleuni hollol newydd.

Os ydych chi eisiau cael eich gwaed i bwmpio, cysylltwch ag Anglesey Adventures ar 01407 761777.  Yn ogystal â chynnig sesiynau Arfordira hanner diwrnod a diwrnod llawn, maen nhw hefyd yn cynnig sesiynau adeiladu rafft, canŵio a chaiacio.

Continue Reading →

Syrffio

SYRFFIO Mae Ynys Môn yn lle enwog am syrffio, hwylfyrddio a barcutfyrddio gyda Rhosneigr yn hawlio teitl prif ddinas adrenalin yr Ynys! Mae Rhosneigr yn falch o’i ddau draeth.  Mae Traeth y Dref, hir a llydan, yn ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddio ac mae’n addas at bob lefel o allu ym mhob tywydd, tra bo amodau gwych Traeth Llydan yn cynnig eu hun ar gyfer syrffio a corff-fyrddio. Os hoffech roi tro ar un o’r chwaraeon hyn, mae Funsport yn Rhosneigr ...

Continue Reading →

Canŵio a Caiacio

PADLO I FFWRDD Mae canŵio a caiacio’n ffordd wych o archwilio arfordir Ynys Môn ac oherwydd yr amrywiaeth o ddyfroedd, o faeau cysgodol i gerrynt y llanw, mae pob oedran yn gallu ei fwynhau. Mae’r dyfroedd oddi ar Ynys Cybi, ar ben orllewinol Ynys Môn, gystal ag unrhyw fan padlo môr yn y byd a dyma ble mae canolfan Sea Kayaking UK.  Yn cael ei redeg gan Nigel Dennis, y dyn cyntaf i gylchfordeithio Prydain mewn caiac, mae’n dylunio ac ...

Continue Reading →

Deifio

Plymiwch! Gyda dŵr, glân, crisial, digonedd o longddrylliadau a riffau i’w harchwilio, yn ogystal â digonedd o fywyd morol, dyma’r profiad plymio tanddwr eithaf.

Mae’n  debyg fod mwy na 1,200 o longddrylliadau oddi ar yr ynys ond dim ond 350 o safleoedd sydd wedi’u cofrestru, gan gynnwys y Royal Mary, llong y Brenin Siarl II a gafodd ei suddo ym 1675, yn ogystal â nifer o longau tanfor yr Almaen a gafodd eu suddo ar arfordir y gogledd yn ystod yr ...

Continue Reading →

Pysgota

ABWYD ….. Mae cyfleoedd ardderchog i enweirio yn Ynys Môn gydol y flwyddyn.  Gallwch ddewis taith cwch pysgota i fynd oddi ar y lan, dewis llecyn unrhyw le ar y 125 milltir o arfordir i bysgota ar y lan neu ymweld ag un o lynnoedd neu gronfeydd dŵr yn y mewndir.

Pysgota’r Môr

Ewch gyda chwch oddi ar y lan i weld faint o lwc gewch chi â’ch genwair wrth geisio bachu’r 40 a mwy o rywogaethau sydd yn nyfroedd arfordirol Môn.  ...

Continue Reading →

Teithiau Pleser

MORDEITHIO
Eisiau gweld yr Ynys mewn goleuni gwahanol?  Neidiwch ar gwch ac archwilio’r arfordir.  Mae nifer o gychod siartr yn cynnig teithiau pleser yn rhedeg o nifer o fannau o gwmpas yr Ynys gan gynnwys Amlwch, Bae Cemaes, Beaumaris a Phorthaethwy.  Ewch i weld Goleudy Ynysoedd y Moelrhoniaid neu ar daith i Ynys Seiriol i weld aderyn y pâl (Ebrill i ddiwedd Gorffennaf) a’r morloi, neu fwynhau taith gyffrous ar Afon Menai a chael blas o’r trobyllau a’r dyfroedd llanwol.  ...

Continue Reading →